top of page

Política de privacitat

A POGIREC, S.L ens preocupem per la privadesa i la transparència.

A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes.


Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:
- Identitat: POGIREC, S.L – NIF: B25710823
- Adreça postal: C/ PLA, 11, 25712 CASTELLBÒ - ALT URGELL
- Correu electrònic: RECTORIA@RURAL-LARECTORIA.COM
- Telèfon: 689479800
- Contacte DPO: dpo@mainprosl.com


Finalitat:
- Prestar els serveis sol·licitats.

Legitimació:
- Execució d'un contracte.
- Interès legítim del Responsable.


Destinataris:
- Agència Estatal d'Administració Tributària
- Institut Nacional de la Seguretat Social
- Bancs i entitats financeres
- Forces i Cossos de Seguretat
- Gestories


Drets:
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir adreçant-se a dpo@mainprosl.com o CR/ PLA, 11 25712 CASTELLBÒ ALT URGELL en cas que senti vulnerats els seus drets podrà presentar una reclamació a l'agència espanyola de protecció de dades a www.agpd.es

Procedència:
- El propi interessat.


Informació completa sobre Protecció de Dades

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
POGIREC, S.L
B25710823.
RECTORIA@RURAL-LACTORIA.COM.
Contacte de DPO: dpo@mainprosl.com


Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A POGIREC, S.L tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.


Per quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades es conservaran mentre fos necessari i màxim durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

- Execució d'un contracte:
Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
- Interès legítim del Responsable:
Oferir-los els seus serveis.


A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades es comunicaran als destinataris següents:

- Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal).
- GESTÒRIA, amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal.
- Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).


Transferències de dades a tercers països
- No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a POGIREC, S.L estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, POGIREC, S.L deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a POGIREC, S.L., en el cas que senti vulnerats els seus drets podrà presentar una reclamació a l'agència espanyola de protecció de dades a www.agpd.es
Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.
Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.


Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades personals que tractem a POGIREC, S.L procedeixen de: El propi interessat.

 

bottom of page