Condicions de reserva

CONDICIONS:

Condicions de les reserves
En el moment de confirmar la reserva es farà efectiu el 25% del import total en concepte de paga i senyal. En cas de no rebre el pagament la primera setmana després del tancament de la reserva, aquesta es considerà anul·lada.
La resta del import s’haurà d’abonar a l’arribada a la casa, es podrà pagar en efectiu o per targeta. Si us plau, prenguin nota que la reserva no serà confirmada fins que no haguem rebut el import de la paga i senyal.
Els costos de les transferències bancàries són a càrrec del client i mai s’han de restar del import total de l’allotjament.

Lliurament de la documentació
Quan Rural La Rectoria hagi rebut el pagament del 25% de paga i senyal, enviarà el document de Reserva, on s’hi inclou tota la informació.

Anul·lacions i Indemnitzacions per renúncia de l’estada
L’anul·lació d’una reserva produeix unes despeses calculades sobre el import de la paga i senyal de la reserva.

L’anul·lació de la reserva donarà lloc a retenir, com a màxim, les quantitats següents:

1. El 100% de la paga i senyal, quan l’anul·lació s’efectuï amb quinze o menys dies i més de set.
2. El 100% del import de la estada, quan l’anul·lació s’efectuï amb set i menys de set dies d’antelació.

En cas de circumstàncies fora del control del client o per causa major, s’aplicaran els mateixos criteris exposats en aquest apartat per anul·lacions.
Alteracions o modificacions de dates
La suspensió o modificació (per raons personals de qualsevol í­ndole) de nits reservades en dates especials (ponts, setmana santa, nadal, cap d’any i agost), no donarà lloc a cap reclamació, reemborsament o devolució de les nits i els preus fixats prèviament en la reserva inicial.

Indemnitzacions per renúncia de l’estada.

Quan el client d’un apartament turístic l’abandoni abans de la data fins a la qual el tenia reservat, haurà d’abonar pels dies que resten d’estada, com a màxim, les quantitats que s’estableixen en l’article anterior, tenint en compte els terminis que s’hi fixen.

Horaris d’arribades i sortides

L’horari d’entrada és entre les 17.00 i les 21.00 hores i la sortida s’haurà d’efectuar abans de les 12.00.
En el cas d’ estades de cap de setmana, la sortida es pot retardar fins a les 16.00, sempre que no coincideixi amb l’entrada d’un altre client. (En aquest cas s’avisa amb antelació).

Nombre i identificació dels clients

El nombre de persones que ocupen la casa o l’habitació mai pot excedir del nombre estipulat en la reserva, excepte en el cas de nens menors de dos anys.

AUTORITZACIÓ DE COMUNICACIONS PROMOCIONALS: el client autoritza que li puguin enviar comunicacions de promocions per correu electrònic sempre que pugui donar-se de baixa en qualsevol moment.